Wereldtijden

http://www.worldtimezone.com
Kaart met alle tijdszones. (ENG)

http://www.timeanddate.com/worldclock/
Tabel met tijdszones per plaatsnaam. (ENG)

http://www.timeanddate.com/time/map/
Een kaart van de wereldwijde tijdszones

Banier FlixBus 180x150